Potřeby

 

Každá obytná budova potřebuje k maximálnímu zisku mimo jiné plné pokrytí potřeb příslušnou komerční budovou, která musí být umístěna  v jejich blízkosti. Pokud chceme zvýšit zisk PB, můžeme do budov přidat vylepšení viz. zde

Přehled potřeb obytných domů zde

Přehled komerčních budov které zajišťují potřeby zde

 

Na obrázku níže vidíme rozsah komerční budovy, která pokrývá potřeby budov v modrém ohraničení.

Pokud je nedostatek produktů, objeví se nám nad komerční budovou :

to znamená, že je musíme doplnit.

 

Příklad: klikneme na malý obchod se zeleninou 

a dodáme zboží ze skladovací haly do obchodu tak, že uprostřed si zvolíme počet produktů (max. výše je daná)

a potvrdíme volbou dodat.

dodání zboží si můžeme usnadnit pomocí tlačítka ++ 

Zde jsou vidět pokryty potřeby domu, čili zisk je maximální.

zde jsou potřeby nepokryty, takže zisk z potřeb není.

zde potřeby nejsou