Pobřeží

Od  20. levelu přibyla další plocha Pobřeží.

(Záchranné složky tam nejsou)

Na tuto plochu se dostaneme buďto přepnutím v základní liště , nebo kliknutím na modrou šipku nad mostem.

 

Pobřeží zpřístupníme splněním úkolů:

nejprve se musíme dostat na pozemek před mostem, kdo už jej má, úkol je  automaticky splněn.

Vybereme CK  z  obytných domů, materiál  údajně nemusíme vyrábět, stačí jej koupit na tržišti.

Přeneseme se na Pobřeží  a můžeme začít stavět.

Za mostem se  nám objeví rozestavěná Moderní řadový dům, nůžeme pokračovat ve výstavbě. 

Mělká voda                        Břeh                        Rybárna                      Pevnina

               

Na pevninu se dají postavit  všechny objekty, vyjma  těch. které potřebují speciální plochu ( Hliněný důl, Pivovar, Vodní elektrárna )

Objekty, které se dají postavit pouze na tomto území:

Výrobní - rybárna :

   

Komerční - voda:

Obytné:

mělká voda           mělká  voda                 břeh                 břeh                     břeh

Dekorace:

  mělká voda   mělká voda             břeh              břeh         pevnina        pevnina    pevnina   

 

  Rozvržení plochy