Produkční body

Produkční body používají výrobní budovy při produkci, získáme je z obytných budov , do kterých jsou nastěhovaní pracující a u kterých jsou pokryty  potřeby příslušnými Komerčními budovami . Zisk PB  zvýšíme  upgrady  Obytných budov, které PB  dávají a upgrade Výrobních budov , čímž se sníží jejich spotřeba/ks. Také si můžeme koupit Produkční balíček

přehled spotřeby PB  u výrobních budov zde

přehled  vyprodukovaných PB  u obytných budov zde

Budovy, které jsou výlučně pro pracující a dávají PB i z nájmu:

    

 

Pokud chceme získat produkční body, musíme do obytných budov nastěhovat pracující. 

Příklad PB  u Ekologického řadového domu ( 1.stupeň budovy), potřeby jsou pokryty Hollywoodskou restaurací, nálada ve městě je  na 100%, takže zisk je  maximální.

Příklad u stejného typu  domu , tentokrát 2. stupeň , zisk PB  se za stených podmínek zdvojnásobí, zde však přibyla další potřeba Housková pekárna, takže zisk se zvýší více.

Ke snížení zisku PB dojde v případě, že 

1. nejsou pokryty potřeby

2.  není nálada ve městě na 100%

 

U některých domů není zisk produkčních bodů

1. tyto domy nemají potřeby

2. tyto domy mají za obyvatele kapitalisty, u kterých ze zisk z potřeb v CK