Otázky a odpovědi

Jak získat co nejvíce produkčních bodů, bodů vzdělání a citikreditů?

Produkční body  zde

Jak získat co nejvíce produkčních bodů (PB)


Ke zvýšení zisku PB je potřeba :
- ubytovat pracující - jen ti dávají PB

- postavit speciální domy, kde jsou ubytovaní pouze pracující
- vylepšovat Obytné budovy s pracujícími - dávají více PB
- plnit potřeby Obytných domů na maximum

- vylepšovat Výrobní budovy - tím se sníží jejich spotřeba na vyrobený kus
- udržovat energii a náladu na 100% 
- umístit do budov vylepšení na zisk, případně zkrácení času

- specializace budov vybírat na  zvýšení zisku nebo zkrácení času

- můžeme získat jako odměnu za plnění akcí, z Booster a Kometových balíčků, Radnice ...

- zakoupením Produkčního balíčku

V začátcích je pro vysoký zisk PB vhodný Nostalgický dvojdomek ve III. stupni vylepšení - dává 800 PB za 3 h

Jak získat co nejvíce bodů vzdělání (BV) 

Ke zvýšení zisku BV je potřeba :
- ubytovat studenty - jen ti dávají BV

- postavit speciální domy, kde jsou ubytovaní pouze studenti
- vylepšovat Obytné budovy se studenty - dávají více BV
- plnit potřeby Obytných domů na maximum 
- udržovat náladu na 100% 

- umístit do budovy vylepšení na zisk, případně zkrácení času

specializace budov vybírat na  zvýšení zisku nebo zkrácení času

- můžeme získat jako odměnu za plnění akcí, z Booster a Kometových balíčků, Radnice ...

- zakoupením Studentského balíčku

Jak získat co nejvíce citykreditů (CK)

Ke zvýšení počtu CK je potřeba
- ubytovat kapitalisty – jen ti dávají CK z potřeb

- vylepšovat Obytné budovy s kapitalisty - dávají více CK
- prodávat vyrobené produkty na tržišti
- udržovat náladu na 100%
- umístit  do budovy  vylepšení na zisk, případně zkrácení času

specializace budov vybírat na  zvýšení zisku nebo zkrácení času

- můžeme získat jako odměnu za plnění akcí, z Booster a Kometových balíčků, Radnice ...

Proč se mi nad budovou objeví znak cesty s x

Pokud se  objeví nad budovou tenhle znak

znamená to, že budova není spojena cestou s radnicí, je potřeba dostavět všechny cesty a tyto budovy propojit.

Jak zvýšit náladu a energii ?

energie a nálada zde

Aby byl zisk maximální, je třeba  udržovat náladu a energii na  100%. Energii zvýšíme  postavením dalších elektráren, náladu postavením dekorací. 

Po stavbě  či upgrade budov je potřeba  tyto položky  kontrolovat, protože se vždy o nějaké % sníží.

Snížit spotřebu nálady a energie můžeme také umístěním vhodných vylepšení do budov, pokud tato vylepšení nejsou epická (****) , musím kontrolovat dobu jejich aktivace.

 

Pokud klesne nálada, sníží se počet obyvatel

Při poklesu energie se sníží počet vyráběných produktů ve Výrobních budovách.

 

Proč nemám zisk z potřeb?

odkaz na potřeby  zde

Pokud není zisk z potřeb je více možností:

-  obytné budovy zatím potřeby nemají - přehled budov a jejich potřeb zde

-  obytné  budovy jsou mimo dosah komerční budovy - příklad rozmístění budov tak, aby  potřeby  pokrývaly  zde

-  komerční budovy nemají doplněn dostatek požadovaného zboží

Jestliže není zisk z potřeb maximální, nejsou možná pokryty všechny potřeby domů , nebo se snížila  nálada pod 100%.

Nejde zadat výroba produktů ve Výrobních budovách.

 

Pokud je tlačítko „start“ šedé, může to znamenat nedostatek PB (rukavic) ,

V případě Pivovaru nebo pekárny  může být  i nedostatek  meziproduktů, potřebných na výrobu a musí se doplnit – vyrobit na Farmě či dokoupit na Tržišti.

V případě výroby dalších produktů je potřeba dosáhnout patřičného levelu, ve kterém jsou dané produkty dostupné a poté se dá mezi nimi přepínat pomocí výrazné oranžové šipky

Nemohu se přihlásit do hry, mám problémy se zobrazením, funkcemi hry.

Někdy jsou problémy s přihlášením, případně se hra  může sekat, (nepřičítají se  CK, PB, BZ, nedá se dostat na tržiště apod.) či špatně zobrazovat. V tomto případ velmi často pomůže pročištění počítače viz návod na fóru zde

Pokud  máme další problémy, mohla by pomoci změna internetového prohlížeče.

Jestliže nic  z výše uvedeného nepomůže, je možnost zkusit  kontaktovat podporu hry.

Nevidím za budovy a na cesty

V nastavení stačí ZAPNOUT náhled základu v Nastavení hry a plocha se zpřehlední.

Nemám dostatek Komerčních budov na pokrytí potřeb Obytných domů.

Tuto situaci je možné řešit buďto lepším rozmístěním budov, nebo přesouváním Komerční budovy podle potřeby v době výběru nájmu k daným Obytným budovám.

Nově je též možnost upgrade Komerčních budov až na 3. stupeň, čímž se také rozšíří jejich dosah.

Ve stupni 12 získám Houskovou pekárnu, nevím co s ní?

Housková pekárna je Komerční budova, tato budova se zásobuje houskami, které se vyrábí v Pekárně, tu však získáme až v levelu 13. Do té doby se můžou housky kupovat na tržišti.

Vadí mi množství létajících symbolů na ploše (hvězdy, mince)

Stačí si v Nastavení hry - Rozšířené nastavení - vypnout Vzestupné symboly. Tyto předměty se již nebudou zobrazovat.

Nemohu umístit na plochu některé objekty.

Poud nelze uístit některé objekty, může to být způsobeno tím, že tyto potřebují zvláštní plochu viz Stavební plocha zde , nebo je na daném místě nějaká překážka, kterou je  nutno odstranit.

Kdy získám akademii na školení odborníků?

Akademie se dá získat po splnění úkolu "Starý pes, nové kousky" kdy je potřeba prodloužit smlouvu u prvního odborníka  přiděleného z předešlého úkolu. Tento úkol se při testování objevil až po 5. výjezdu tohoto odborníka. Vše o akademii  viz zde  . Po splnění tohoto úkolu by se měla akademie  objevit ve stavitelské knize   v  záložce speciální. Pokud je  úkol splněn a  akademie přesto v knize není, bylo by  vhodné obrátit se na podporu hry.

Jak získat co nejvíce nejlepších medailí?

Pro zisk více medailí je potřeba co nejvíce vyškolit odborníky na  výkonnost,  pro lepší medaile na  motivaci. Při  výjezdu s více odborníky je kombinovat tak, aby součet těchto  vlastností byl co nejvyšší  - viz přehled zde.

 

Má nějakou funkci poškozený most?

Od 20. levelu je možnost po splnění určitých úkolů získánání další plochy - Pobřeží -za mostem a  most bude opraven.

Jak získám povolení na objekty ve zlatém rámečku?

Tyto budovy pořídíme za MD,  dají se však získat také z Booster balíčků, případně při akcích na Náměstí, Městském kole štěstí.
 

Zůstanou mi navíc vyrobené akční produkty do další akce?

 Tyto produkty de do další akce nepřesouvají, po jejím ukončení zmizí a při dalěší akci se  musí vyrábět znovu. Ve  sklaovací hale zůstávají pouze produkty, klteré budeme potřebovat u právě probíhající akce  v jiném kroku.

Jak zprovoznit Hydropower (elektrárnu na Horách)

Je potřeba  ji propojit cestou přes "sněhovou" plochu.


Záznamy: 1 - 17 ze 17