Náměstí

 Přístupné od levelu 5,  rozloha 4x4.

Oznámení akcí s popisy úkolů naleznete na oficiálním  fóru hry zde

 

Přehled akcí naleznete zde .

 

Na náměstí se pořádají akce, při kterých můžeme získat spousty užitečných odměn. Akce začínají posední dobou většinou každé úterý a pátek ve  14,00 hodin (není pravidlo), někdy však trvají déle než 72 hodin a pak se další týden vynechá.

V oficiálním oznámení je uvedena doba akce začátek – konec, pokud  spustíme akci  těsně  před koncem, začne se nám čas akce počítat od této chvíle.

Nově jsou úkoly rozlišeny podle dosažených levelů,  bere se  level, který jste dosáhli při spuštění akce. Pokud stihnete akci pro nižší levely  ukončit  včas a současně postoupíte do vyšší skupiny, máte možnost spustit  daší akci ve vyšší obtížnosti.

Akce se skládají většinou z více kroků, jako například:

 

- dodání produktů ze skladovací haly – tyto produkty  máme  buď vyrobené do zásoby, nebo je můžeme koupit na tržišti

- výroba akčních produktů – ve Výrobních budovách se nám objeví nabídka vždy při začátku daného kroku akce 

- vyskakování z obytných budov – vyskakují při výběru nájmu budov po začátku daného kroku (někdy jsou tyto předměty roztříděny podle typu nájemníků)

- sbírání produktů na cestách – objevují se na cestách po začátku daného kroku - můžou i dříve. (pro snadnější hledání je vhodné zapnout "náhled základu" v nastavení hry, případně "bezpečnostního ukazatele", který nám umožní sbírat předměty aniž bychom nechtě vybrali nájen z obytných budov)

 

 UPOZORNĚNÍ

Hlídejte si energii před výběrem produktů !

( při poklesu energie se sníží počet vyrobených kusů )

Vyrobené akční předměty navíc po ukončení celé akce zmizí, do další se nepřesouvají.  Pokud jsou však potřeba i v dalších krocích akce probíhající, objeví se v daném kroku ve skladovací hale.

 

Několik rad

Pokud nemáme našetřen dostatek produktů ve skladovací  hale, můžeme si je vyrobit případně koupit na Tržišti ještě před spuštěním akce (musíme si však pohlídat čas jejího ukončení v oficiálním oznámení, abychom ji stačili spustit včas).

Výrobu akčních produktů můžeme urychlit tím, že postavíme co  nejvíce Výrobních budov a  vylepšíme je  na nejvyšší stupeň, dále pak použitím urychlení za MD.

 Také je vhodné si předem propočítat, kolik kterých produktů bude třeba vyrobit celkem a podle toho si výrobu rozplánovat ( jestliže se objevuje jeden typ  produktu ve více krocích, můžeme využít plně kapacitu všech výrobních budov a zadat do výroby více kusů , zbytek vyrobených se nám objeví ve skladovací hale při začátku daného kroku - když je těchto produktů potřeba více, je možné zadat jejich výrobu ještě před ukončením kroku a mohou se  pak vyrábět současně  s jinými produkty, které jsou potřeba v následujícím.) Někdy je  potřeba k výrobě produktů další meziprodukty, takže  i s těmito musíme počítat.

Vyskakování produktů můžeme ovlivnit  výstavbou co nejvíce Obytných budov, kde z budov s dobou výběru nájmu vyšší jak 1 hod vyskakují při každém výběru ( z některých i více kusů). Tento krok můžeme urychlit též výměnou nájemníků,  bezprostředně  po změně  je  možno vybrat další nájem. Před začátkem  akce s vyskakovacími předměty je vhodné nevybírat nájem, tím si krok  urychlíme.

Počet předmětů  na cestách je  generován náhodně, ale dá se částečně  ovlivnit počtem postavených silnic (můžeme si dočasně vypomoci zbouráním levných dekorací,  třeba na úkor snížení nálady - tyto dekorace však budeme  muset při opětovném postavení znovu zaplatit -  nově je možnost dekorace přemístit i do inventáře a dekorace prémiové se po zbourání a  znou postavení neplatí .

Nově je ještě možnost urychlit akci odevzdáním daných produktů za MD pomocí tlačítka +,  tato cena se postupně snižuje v závislosti na počtu již dodaného zboží.

 

Odstupňování podle kroků je výhodné zvláště pro začátečníky, kterým se nemusí podařit napoprvé splnit akci celou, aby dostali alespoň nějaké odměny.

Poměrně často se stává, že akce je ukončena o něco dříve, než ukazuje časomíra, proto raději nenehávajte nic na poslední chvíli.

 Pomůcka:

pokud máme po sběru z cest ještě vybírat nájem z domů a nechceme si jej vybrat předčasně, zapneme bezpečnostního ukazatele a symboly nad domy zmizí (tato možnost je nově pouze u města). Na ostatních plochách  je možno zapnout pouze náhled  základu .

 

 

Nově je možnost možnost volby akce, protože probíhají častěji (úterý a pátek) a někdy jsou i mimořádné - tak se někdy mohou prolínat.

 

Ukázka akce

1 - čas do konce akce, 2 - Odměny, které se dají v akci získat zjistíme kliknutím na tlačítko "ODMĚNY" - (viz obrázek níže), 3 - Odměny v posledním kroku, 4 - tlačítkem START spustíme akci.

Po spuštění akce se nám objeví posupně  kroky, ve kterých dodáváme produkty, nově je zavedena možnost urychlit  dodání zboží pomocí  MD - tlačítko + , objeví se nám počet požadovaných MD pro toto urychlení.

Pokud nemáme dostatk zboží k dodání, můžeme použít tlačítko "+" , které nás přenese na tržnici.

Jestliže je v daném kroku potřeba více produktů, přepínáme mezi nimi pomocí oranžové šipky.

Po dodání všech produktů v daném kroku se nám objeví tabulka k vyzvednutí odměn.