Vylepšení budov na 4. stupeň

Pokud chceme vylepšit budovy na 4. stupeň, musíme napřed splnit 5 výzev viz zde.
Tyto výzvy nám "zlepší" hodnoty obytných domů, ale po upgrade se můžeme ještě rozhodnout,
které bonusy využijeme .
Nově  byl přidám u první volby i zisk z potřeb.
 
Příklady využití jednotlivých specializací
 
Základní nájem se  zvýší o 25 % v, vtomto případě z 27 na 33 CK
 
 
Nálada a energie se sníží o 50% , zde  -8/-4 na -4/-2 .
 
čas se sníží o 25%,  zde z 00:02:00 na 00:01:30