Obyvatelé

Do každého domu  musímě nastěhovat  obyvatele, kteří nám pak budou přinášet PB, CK nebo BV

Pracující přináší produkční body, pokud jsou uspokojeny všechny potřeby domu( u některých též jako zisk z nájmu)

 

Kapitalisté přinášejí CK i jako zisk z potřeb.

 

Studenti přinášejí BV jako zisk z potřeb ( u některých domů též z nájmu)

 

Tyto obyvatele můžemě měnit při každém upgrade domu na vyšší stupeň, mezitím je možno kdykoli vyměnit obyvatele pomocí Univerzálních klíčů. 

Pokud však dosáhneme posledního - 4. stupně vylepšení, je možno dále měnit obyvatele pouze za Univerzální kíče.

Klikneme na  budovu a  vybereme položku - vyměnit obyvatele.

Univerzální klíče můžeme získat v akcích, z Radnice, Booster balíčků, Kola štěstí, Vánočního stromečku, 

nebo si je můžeme  koupit za MD na Radnici - přímý nákup.