Klávesové zkratky

mezerník - zapnout/vypnout celou obrazovku

mezerník - místo odkliknutí "x" -  zavře dialogová okna ( například po doplnění zboží do komerční budovy atd.)

Ctrl a současně "+" ve skladu komerční budovy, nebo při doplnění produktů do akce na náměstí -  doplní se počet dodávaných surovin