Výběrčí nájmů

Jedna z dalších funkcí ve hře je  Výberčí nájmů
Nájem se vybírá ze všech obytných budov bez ohledu na jejich pokrytí potřebami, takže pokud tuto funkci použijete, doplňte si předem všechny Komerční budovy surovinami. Problém asi nastane v momentě, kdy Komerční budovy zásobují větší množství Obytných a jejich naplnění nevystačí na všechny domy současně. 

Tyto nájmy se však nevybírají automaticky, je potřeba na ikonu kliknout vždy, když cheme vybrat hromadně nájmy a to na každém ploše ( město i pobřeží) zvlášť.

 

Výběrčího nájmu si můžeme koupit i přes Radnici, buďto klikem na iklonku vravo dole u obrázku výše, nebo přímo najetím do Radnice ve spodním panelu nástrojů a přechodem do volby speciální.

 Nyní je zvýhodněná nabídka za 50 CZK  na 30 dní.

Po aktivaci Výběrčího nájmu  se nám objeví tabulka.

Pokud klikneme na Další nabídky, můžeme si čas výběrčího prodloužit třeba různou kombinací.

po výběru nájmů se nám zobrazí přehled :