Energie a nálada

Aby byl zisk maximální, je třeba udržovat energii a náladu na  100 %. Energii zvýšíme  postavením dalších elektráren, náladu dekoracemi a komerčními budovami. 

 

- Elektrárny dodávají energii, ale spotřebovávají náladu

- Výrobní a obytné budovy spotřebovávají oboje

- Komerční budovy dodávají náladu, ale spotřebovávají energii

- Dekorace dodávají náladu

Při snížení nálady se sníží zisky ale i počet obyvatel v domech, při snížení energie  se vyrábí méně  produktů.

 

Tabulka pro výpočet energie a nálady v excelu:   energie a nálada.xls (464,5 kB)

Tabulka bez nápovědy:  energie a nálada z.xls (30 kB)

Tabulku si musíte stáhnout do PC, pak do silně  orámovaných políček "ukazatel" - příjem a výdej vepíšete dané údaje z Vašeho ukazatele a vpravo uvidíte, kolik máte ještě volné kapacity. Pokud si k současnému  stavu chcete připočítat nově  pořizovaný objekt ( budovu, elektrárnu, dekoraci) , vložíte jeho efekty do druhého řádku "nový objekt" , kalkulačka to už přepočítá na konečný zůstatek. 

náhled kalkulačky 

 

Volnou kapacitu energie a nálady, která se vejde do 100%  zjistíme tak, že  z výdeje spočítáme 75% a odečteme ji od  příjmu.

 

příklad z prvního obrázku níže : 2820 - ( 0,75 x 3745 ) = 2820 - 2808,75 = 11 takže nám zbyde ještě  11 bodů nálady.

tzn. že by výroba energie neměla klesnout pod 2 808,75

 

Pokud  chcete přidat další objekt, musí být  75% jeho spotřeby  nižší než vypočítaná zbylá částka (11)

Zjedodušeně: přidáte k Výdeji hodnotu  spotřeby plánovaného objektu a  z celkové částky spočítáte 75% tato částka by měla být nižší než Příjem.

 

Příklad přidání ( plánovaný objekt má energii -100)

( 3745 + 100 ) x 0,75 = 3845 x 0,75 = 2883,75

2820 - 2883,75 = 63,75 - částka, o kterou musíme zvýšit příjem.

 

 

                                          energie                                                                 nálada

                               příjem - Výroba energie                                            příjem - Zlepšení nálady

                               výdej -  Spotřeba energie                                          výdej -  Zhoršení nálady