Obchod s booster balíčky

Za každý úspěšný výjezd získáme medaile  podle  stupně vyškolení daného odborníka, či kombinace odborníků viz. zde .

 

V obchodě  se vyměňují medaile za náhodně vybrané odměny jako

produkty - najdeme ve skladovací hale

budovy, elektrárny, dekorace - najdeme stavební povolení ve stavitelské knize

vylepšení - předměty vylepšující vlastnosti budov najdete pod ikonou Designer Depot viz níže.

Klikneme v dolní liště na  ikonu stavitelské knihy (Designer Depot)

otevře se nám nabídka, kde si vybereme daný balíček

 

Potřebné medaile na balíčky

počet  a druh medailí

balíček

odměna

5

měďěný

1

10

bronzový

2

15

stříbrný

3

20

zlatý

3

25

platinový

3

 

Exklusivní odměny, které je možné získat.

balíček

měď 

Malý hydrant

Bezp. kamera

St. první pomoci

Rozhledna

balíček

bronz

Velký hydrant

Kontrolní systém

Pohotovostní telefon

Svítání - apartmány

balíček

stříbro

Vodárna

Policejní stanice

Záchranářský stan

Stará  hasičská stanice

balíček

zlato

Vodní nádrž

Velká polic. stanice

Lékárnička

Panský dům

balíček

platina

Tajemná budova

Futuristická obytná věž

 

ukázka platinového balíčku