Další vzdělání

Odborníky vyškolené v akademii můžeme dále vzdělávat přímo v záchranných stanicích. Při najetí myší na danou stanici vidíme, které specialisty  zaměstnává.

                  

Začátečník

Začátečník

Začátečník

Technik

strážník

Sanitář

Velitel hasičského sboru

Kriminální

policista

Vrchní lékař

Specialista na nebezpečné náklady

Kapitán

vědec

Hasič Inženýr

strážce města

 

Při výjezdech získávají specialisté zkušenosti, které pak poslouží k jejich povýšení.

(Dle mého prozatímního zjištění za nezasáhnutí je 0 b, při neúspěšném výjezdu 4 b a při úspěšném 8 b,

ale někteří hráči mají za úspěšný výjezd  údajně více, mně se to zatím nepodařilo)

Počet zkušeností potřebných na postup do dalšího stupně zjistíme po rozkliknutí specialisty.  

zde vidíme přehled potřebných  zkušeností na postup do dalšího stupně a počet přiřazených bodů dovednosti.

stupeň  specialisty

Počet bodů dovednosti

Body zkušenosti

1

1

   0  -  10

2

1

  11 -  25

3

1

   26  -  50

4

2

     51 - 100

5

2

   101 - 250

6 3    251 - 500
7 3       500  - 1 000
8 4     1 001 - 2 500
9 4     2 501 - 5 000
10    

Pokud již specialista dosáhl potřebného počtu zkušeostí, objeví se  nám nad budovou  oznámení.

Po rozkliknutí vybereme spacialistu s označením postupu

 ve stupních 1-3 dostávají specialisté přiřazen 1 bod dovednosti

ve stupni 4 - 5 získáme 2 body dovednosti ( v dalších viz tabulka  výše),

tyto body přiřadíme podle potřeby.

Při postupu do dalšího levlu   máme možnost speciálního výcviku a následného povýšení, pokud souhlasíme s daným povýšením, dáme OK, jestliže cheme jiného odborníka, dáme NE  a počkáme, až dostaneme další nabídku.