Nouzové situace

 

Když nastane nouzová situace,  objeví se nám výstražné znamení, pokud máme  aktivovaný zvuk , tak i akustické.

 

Vlevo dole se objeví hlasatelka, která oznamuje o jakou situaci se jedná, pokud na ni klikneme, přiblíží se nám herní plocha do místa zásahu.

oznámení situace              zásah                 úspěšný zásah        neúspěšný zásah

 

po kliknutí na oznamovací zvonek se nám otevře tabulka, kde  zvolíme, zda  k akci vyšleme  odborníka ( rozhodneme se podle  hodnoty maximální šance pro úspěch,  která se skládá z pokrytí požadovaným stupněm zabezpečení a  volbou vhodných specialistů).

Vlevo vidíme požadovaný stupeň zabezpečení dané akce, pokud je tato podmínka splněna, je zatřžen zeleně.

Na obrázku níže  vidíme, že je splněna podmínka pouze u policie, tudíž šance na splnění akce je z hediska pokrytí zabezpečení pouze 43%.

Na tomto obrázku je  zabezpečení 100%. Pokud se rozhodneme akci splnit, dáme POKRAČOVAT.

zde dáme VYBRAT jednotlivé specialisty

vybereme příslušné specialisty ( pokud je nemáme patřičně vyškolené, můžeme se rozhodnout, zda  vyslat  jinak školené)

jestlže chceme zvoleného specialistu vyměnit, použïjeme možnost zrušení viz obrázek níže.

Pokud je na zásah potřeba více než 3 specialistů, posuneme se na další pomocí oranžové šipky, když je výběr ukončen, zmáčkneme tlačítklo START.

Vpravo vidíme, kolik jakých medailí můžeme při úspěšném zásahu získat. Maximální šance pro úspěch může být ovlivněna též špatnou volbou specialistů, jestliže nemáme požadovaného odorníka a nahradíme jej jiným, popřípadě žádným, toto procento se sníží - viz zelený ukazatel.

Ukazatel  šance úspěchu však nezaručuje (vyjma 100%  u obou složek) , že akce bude  úspěšná,  je to vše o náhodě a může se stát, že  vyšleme na akci s neúplným zabezpečením a špatně  zvoleným specialistou (dokonce jen jedním i při potřebě více specialistů) a  akce bude splněna.

 

Každý specialista má základní slmouvu na 15 výjezdů , poté je potřeba ji prodloužit, nebo specialistu vyhodit.

Po kliknutí na  vybraného odborníka se ná otevře nabídka, ke můžeme  prodlužovat smlouvu (1), v případě že se nám už prodloužení nevyplatí , dáme odborníka VYHODIT (2) a místo něj zaměstnáme nového vycvičeného z akademie.

 prodlužuje se vždy o dalších 15 výjezdů a s každým dlaším se jeho cena zvyšuje,

můžeme si vybrat prodloužení za body vzděláí, nebo za Vitamíny-X.


1 - prodloužení za Body vzdělání

2 - prodloužení za Vitamin-X

3 - PRODLOUŽIT smlouvu o dalších 15 výjezdů

 

Prodloužení smlouvy

Prodloužení

Body vzdělání

Vitamín- X

1

250

10

2

1 100

30

3

2 600

45

4

4 600

60

5

7 400

75

6

11 000

90

7

15 000

105

8

20 000

120

9

26 000

135

10

32 000

150

11

39 000

160

12

47 000

175

13

55 000

190

14

64 000

200

15

74 000

215

16

85 000

225

17

96 000

235

18

110 000

250

19

130 000

260

20

140 000

270

21

150 000

280

22

170 000

290

23

190 000

300

24

200 000

310

25

220 000

320

26

240 000

330

27

260 000

340

28

280 000

350

29

300 000

360

30

320 000

370

31

340 000

375

32

370 000

385

33

390 000

395

34

420 000

400

35

440 000

410

36

470 000

415

37

500 000

425

38

520 000

430

39

550 000

440

40

580 000

445

41

610 000

450

42

650 000

460

43

680 000

465

44

710 000

470

45

750 000

480

46

780 000

485

47

820 000

490

48

850 000

495

49

890 000

500

50

930 000

505

51

970 000

510

52

1 100 000

515

53

1 100 000

520

54

1 100 000

525

55

1 200 000

530

56

1 200 000

535

57

1 300 000

540

58

1 300 000

545

59

1 400 000

550

60

1 400 000

555